Informatie over de rechtsbijstandsverzekering

Rechtsbijstands verzekering afsluiten

 

Wat is een rechtsbijstandsverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering waarbij de verzekeringsmaatschappij de verzekeringnemer ondersteunt in het rechtsverkeer. Dit klinkt lastig, maar het komt er in principe op neer dat u bij geschillen recht heeft op ondersteuning door juristen en advocaten. Wanneer u bijvoorbeeld betrokken raakt bij een vervelend verkeersongeluk, is het verstandig om gebruik te maken van de rechtsbijstandverzekering .

Eerst werd een rechtsbijstandsverzekering vooral in combinatie met een autoverzekering verkocht, maar tegenwoordig zijn steeds meer consumenten zich ervan bewust dat het verstandig is om een dergelijke verzekering af te sluiten. De rechtshulp die door de overheid gefinancierd wordt, neemt namelijk steeds meer af.

Een rechtsbijstands verzekering afsluiten

Een rechtsbijstands verzekering afsluiten kan dus zeer verstandig zijn. Maar welke rechtsbijstandsverzekeringen zijn er? En welke bedrijven bieden deze verzekeringen aan?

Over het algemeen bestaat een rechtsbijstandsverzekering  uit een basispakket. Dit pakket, wat meestal bestaat uit Verkeer, Arbeid en Inkomen en Consument en Wonen, kunt u aanvullen met losse onderdelen. Bij deze losse modules kunt u denken aan Fiscale Zaken, Eigen woning en Motorrijtuigen.

Verder worden er voor bedrijven en particulieren vaak verschillende rechtsbijstandsverzekeringen aangeboden. Een rechtsbijstands verzekering afsluiten als bedrijf zorgt ervoor dat de verzekeraar zal bekijken hoe groot het risico is dat u rechtshulp nodig heeft. Als u een rechtsbijstandverzekering wilt afsluiten als particulier zal er bijvoorbeeld worden gekeken naar het eigen vermogen en naar de grootte van het gezin.

U kunt bij veel verschillende Nederlandse verzekeraars een rechtsbijstands verzekering afsluiten. Zo kunt u terecht bij ABN AMRO, DAS, Centraal Beheer Achmea, OHRA en Interpolis, maar er zijn nog talloze andere aanbieders te vinden.